Privatlivspolitik

Dit privatliv er vigtig for os! Også når du besøger vores hjemmeside og booker behandlinger hos os. Vi gør alt hvad vi kan for at sikre, at din integritet bevares. 

I denne privatlivspolitik beskriver vi hvordan Shaping Studio ApS (“Shaping Studio”, “vi”, “os”, “vores”) som dataansvarlige indsamler, behandler og bruger de personoplysninger (persondata), som vi indsamler om dig som kunde i forbindelse med: 

Booking af tid

Kosmetisk behandling

Nyhedsbreve

Shaping Studio Events

Brug af vores hjemmeside

Når du er leverandør til Shaping Studio

Booking af tid

Når du som ny kunde hos Shaping Studio ønsker at booke tid til en konsultation, indsamler vi en række stamoplysninger om dig: Fulde navn, CPR nummer, adresse, e-mail, mobilnummer, samt dine loginoplysninger til den kundeprofil, du får oprettet i forbindelse med bookingen igennem geckobooking.dk  Oplysningerne vi indsamler, hjælper til at give dig den bedste og mest professionelle behandling når du besøger vores klinik! Booking af en konsultation kan ske via vores hjemmeside, telefonisk eller i en af vores studios.

Formål og retsgrundlag

Vores formål med behandlingen af dine stamoplysninger er, at vi kan registrere og administrere din tidsbooking i vores bookingsystem. Er der behov for at kommunikere direkte med dig forud for din konsultation, benytter vi også dine oplysninger til dette.

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne registrere din tidsbooking og kommunikere med dig forud for konsultationen.

Behandlingen af dit CPR-nr. sker med henblik på, at vi kan sikre entydig identifikation af dig og opfylde den journaliseringspligt, vi er underlagt i henhold til journalføringsbekendtgørelsen. Retsgrundlaget for behandlingen er derfor databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Vi behandler dine login-oplysninger for at kunne registrere, administrere og give dig adgang til din kundeprofil. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne registrere og administrere din kundeprofil, herunder foretage ændringer/opdateringer, rette fejl mv.

Modtagere

Når du bestiller en konsultation hos os, videregives dine personoplysninger til vores systemleverandør, geckobooking.dk, som hoster vores bookingsystem.

Der er indgået databehandleraftale med leverandøren.

Opbevaring af persondata

De oplysninger du afgiver i forbindelse med en konsultation hos os, er gyldige i 3 år. Vi sletter derfor, som udgangspunkt, dine personoplysninger efter 3 år, hvis der ingen konsultationer har været i denne periode. Der kan være enkelte undtagelser afhængig af hvilken form for behandling du har modtaget hos os.

Behandlinger

I forbindelse med vores behandlinger, EMS-træning, Emsculpt, lymfe- og kompressionsmassage, cryosauna, opstramning af hud og behandling af cellulite, infra red sauna og fedtfrysning, indsamler vi – foruden dine stamoplysninger som nævnt ovenfor – en række yderligere helbredsoplysninger om dig.

Formål og retsgrundlag

Forud for din første konsultation hos os, afgiver du en række helbredsoplysninger omkring: allergier, medicinforbrug, sygdomme, næseoperationer, graviditet/amning og rygevaner.

Derudover kan vi ved konsultationen indsamle supplerende oplysninger, som kan være relevante i korrekte tilfælde, baseret på den påtænkte behandling, og de øvrige oplysninger, du har givet.

Formålet er at vurdere din sundhedstilstand for at kunne afgøre, hvorvidt du er egnet til at modtage den påtænke behandling.

Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h, jf. artikel 6, stk. 1, litra c, idet vi er underlagt en række sundhedsretlige i autorisationsloven og bekendtgørelse om kosmetisk behandling.

Forud for behandlingen

Inden behandlingen påbegyndes, tages der billeder af dig med fokus på det område, der skal behandles. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, idet vi er forpligtet til at tage billeder af det område af kroppen, hvor du skal modtage behandling, i henhold til bekendtgørelse om kosmetisk behandling.


Utilsigtede hændelser

Hvis der i forbindelse med den behandlingen opstår utilsigtede hændelser, vil vi registrere de konkrete omstændigheder for hændelsen, herunder konsekvenserne for dig. Dette kan også indebære registrering af dine helbredsoplysninger (fx oplysninger om skade, som hændelsen har forvoldt eller potentielt kan forvolde dig) og dit CPR-nr. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. artikel 6, stk. 1, litra c . Dette skyldes, at vi er forpligtet til at indberette utilsigtede hændelser i henhold til sundhedslovens kapitel 61.

Modtagere

Oplysninger om utilsigtede hændelser videregives til Styrelsen for Patientsikkerhed, idet vi er forpligtet til at indberette utilsigtede hændelser i henhold til sundhedslovens kapitel 61.

Vi overlader desuden dine personoplysningerne til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer eller forskellige anmeldelsessites. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

Opbevaring

Oplysningerne opbevares som udgangspunkt i 10 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor journalen sidst blev opdateret, i henhold til de journalføringsregler, vi og vores personale er underlagt i medfør af journalføringsbekendtgørelsen. Vi kan i visse tilfælde være forpligtet til at opbevare oplysningerne i en periode efter de 10 år, hvis det har betydning for en verserende klage-, tilsyns- eller erstatningssag.


Nyhedsbreve

Når du accepterer modtagelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale, indsamler vi dit navn og din e-mailadresse, og, i nogle tilfælde, oplysninger om hvilke behandlinger eller produkter, du har købt, eller overvejet at købe.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandlingen er at kunne sende dig relevante nyhedsmails og tilbud, samt invitere dig til relevante events mv.

Retsgrundlaget for behandlingen er det samtykke du har givet i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10 og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Modtagere

Vi overlader dine personoplysningerne til vores systemleverandør, som hoster vores bookingsystem. Der er indgået databehandleraftale med vores leverandør.

Opbevaring

Oplysninger i relation til udsendelse af markedsføringsmateriale, opbevares som udgangspunkt så længe vi anvender det samtykke, du har givet til at modtage markedsføringsmateriale, og indtil 2 år efter vores seneste anvendelse af samtykket.

Shaping Studio Events

Når du deltager i events, foredrag og lignende, registrerer vi dit navn og dine kontaktoplysninger.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandlingen er at kunne administrere, herunder skabe et overblik over antallet af deltagere, samt være i stand til at kommunikere med deltagerne til vores events.

Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne planlægge og afholde events samt kommunikere med deltagerne.

Modtagere

Vi overlader dine personoplysningerne til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores it-system. Der er indgået databehandleraftale med vores databehandlere.

Opbevaring

Vi opbevarer som udgangspunkt oplysninger om dine billetkøb til forskellige events i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne relaterer sig til, i henhold til de bogføringsregler, vi er underlagt, jf. bl.a. bogføringslovens kapitel 5.

Brug af vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vi via cookies oplysninger om dit besøg, herunder oplysninger om din IP-adresse, din browsertype, besøgstidspunktet, hvilken Device du tilgår fra, de hjemmesider der linkes fra, de hjemmesider der besøges, de features der anvendes, samt det indhold der besøges. Disse oplysninger kan i nogle tilfælde omfatte personoplysninger.

Formål og retsgrundlag

Vi registrerer ovenstående oplysninger for at kunne tilbyde en sikker, stabil og kundevenlig brugeroplevelse på vores hjemmeside, samt føre statistik over vores besøgende, og – i visse tilfælde – målrette markedsføring, baseret på brugerens adfærd.

Retsgrundlaget for behandlingen er cookiebekendtgørelsens § 3, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (for nødvendige funktionalitetscookies), idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne opretholde funktionaliteten og sikkerheden af hjemmesiden og cookiebekendtgørelsens § 4, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (for øvrige cookies). Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores særskilte Cookiepolitik.

Modtagere

Oplysningerne videregives til tredjeparter i det omfang, du har givet samtykket til vores brug af tredjepartscookies på hjemmesiden. Vi overlader dine personoplysningerne til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

Opbevaring

Oplysninger i forbindelse med vores anvendelse af cookies, slettes som udgangspunkt, når cookien bliver slettet fra din enhed, og afhænger således af den konkrete cookie. Du kan læse mere om de forskellige cookies, herunder levetiden samt mulighederne for deaktivering mv., i vores Cookiepolitik her.

Når du er leverandør til Shaping Studio

Hvis du eller den virksomhed, du repræsenterer, er leverandør eller samarbejdspartner til Shaping Studio ApS, behandler vi, i nogle tilfælde, dine personoplysninger. Når du kontakter os (eks. via e-mail) vil din henvendelse ofte indeholde personoplysninger, herunder dine kontaktoplysninger, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. I visse tilfælde kan vi også modtage lignende personoplysninger om dig fra tredjemand, eks. din arbejdsgiver eller dine kollegaer.

Formål og retsgrundlag

Vi behandler disse oplysninger for bl.a. at kunne håndtere og besvare din henvendelse, og for at kunne kommunikere med dig eller den virksomhed, som du repræsenterer.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne kommunikere med dig samt evt. opfylde den aftale, vi har indgået med den virksomhed, du repræsenterer. Hvis vores aftale er indgået direkte med dig (og ikke et selskab), er retsgrundlaget for behandlingen databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, vi har indgået med dig (fx en serviceaftale).

Modtagere

Vi overlader dine personoplysningerne til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer. Der er indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

Opbevaring

Vi opbevarer som udgangspunkt oplysningerne i den periode, hvor aftaleforholdet eller relationen mellem os og den virksomhed, du repræsenterer, består. Oplysningerne slettes som udgangspunkt 5 år efter udgangen af det regnskabsår, hvor den seneste henvendelse efter aftaleforholdet eller relationen er afsluttet, medmindre længere opbevaring er nødvendig, eks. for at kunne dokumentere, at en aftale er indgået, for at vi kan leve op til vores forpligtelser i henhold til bogføringsreglerne, eller hvis vi har behov for at kunne genfinde oplysninger om tidligere aftaler om rabatter eller lignende.

Generel information om rettigheder og klagemulighed som kunde hos Shaping Studio Aps

Retten til at trække samtykke tilbage
I de situationer, hvor du har givet samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte Shaping Studio ApS på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor under afsnittet “Kontaktoplysninger”.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder indebærer:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
    Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klagemuligheder
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger
Shaping Studio Aps
Skelvangsvej 205

8920 Randers NV

Direct/Mobile: +45 3011 0022
Mail: shapingstudio@shapingstudio.dk